Innostuksen lisäksi tarvitaan epäonnistumisten analysointia ja niistä oppimista

Helena Lehkonen ja Sari Myllykangas kirjoittivat tiistaina 24.5. Hämeen Sanomien mielipideosastolla ansiokkaan kirjoituksen. Kuunneltuaan Aalto-yliopiston yli-innovaatioaktivistin Anssi Tuulenmäen luentoa he nostivat innostumisen koko kaupungin yhteiseksi tavoitteeksi. ”Voisiko Hämeenlinna olla hymyilevien ja innostuneiden ihmisten kaupunki, jossa ihmisten innostusta ruokitaan ja jossa jokainen voi turvallisesti olla oma itsensä?”, he päätyvät ehdottamaan mielipidekirjoituksen lopuksi.

Ehdotus on ehdottoman kannatettava, vaikka olemmekin varmasti kaikki siitäkin aivan eri mieltä, miten tuohon tavoitteeseen päästäisiin. Kannattaa silti muistaa, että samaisen Anssi Tuulenmäen puhuessa innovaatioista, hän ei jää pelkän innostuksen tasolle. Innostus on välttämätön elementti, muttei yksin riitä. Olennaista on runsas kokeileminen ja epäonnistumisista oppiminen. Epäonnistumiset ja ennen kaikkea epäonnistumisten analysoiminen ja niistä oppiminen ovat aivan ehdottoman tärkeitä, jos tavoitellaan jotain aivan innovatiivista.

Epäonnistumisten analysointi, perkaaminen ja niiden perusteella uusien kokeilujen parantaminen on se, missä meillä Hämeenlinnassa olisi vieläkin enemmän opittavaa kuin innostumisessa. Epäonnistumisia ei saa hyssytellä piiloon ja leikkiä, ettei niitä ole tapahtunut. Ne (epäonnistumiset) ovat täynnä arvokasta tietoa siitä, mitä pitää tehdä jatkossa aivan toisin. Analysointi ja parantamisen vaatiminen kuuluu innovatiivisuuspelin henkeen. Se ei ole häiriköintiä eikä kiusantekoa. Senkin ymmärtäminen on yksi tärkeistä avaimista kohti onnistumista.

Ja vielä yksi asia: Tuulenmäen kokeilut eivät tarkoita isoja, megaluokan hankkeita. Tässäkin meillä olisi opittavaa. Koska kokeiluja tulee tehdä paljon, satoja, jopa tuhansia yhtä innovaatiota kohti, niiden tulee olla pieniä, lyhytkestoisia, edullisia ja riskiltään pieniä. Silloin niissä on varaa epäonnistua. Ja silloin epäonnistumisista on varaa oppia niin paljon, että vähitellen voidaan päästä jonkin ison ääreen.

73 kommenttia artikkeliin “Innostuksen lisäksi tarvitaan epäonnistumisten analysointia ja niistä oppimista”
 1. Sari Rautio sanoo:

  Tismalleen samaa mieltä! Minipilotit on loistava esimerkki juuri tästä, ja meillä kehitetty toimintamalli! Isompien asioiden analyysiäkin on tehty, jatkuvasti ja monessa eri kohdassa. Se vaatii asialliset etukäteen sovitut tavoitteet ja niille mittarit. Onnistumisten ja epäonnistumisten syiden analysointi on tärkeää opiksi ottamisessa. Syyllisten etsiminen ei niinkään. Uusi tarkastuskertomus on hyvä esimerkki tästä.
  Innostuneena,
  Sari

  • Susanna sanoo:

   Tuulenmäen lähestymistavassa kokeilut tähtäävät kaikki samaan lopputulokseen. Yhden kokeilukierroksen (sisältää siis useita kokeiluja) jälkeen tulokset, erityisesti epäonnistumiset analysoidaan ja niistä saatu tieto käytetään aktiivisesti seuraavan kokeilukierroksen kokeilujen suunnitteluun, jonka tulosten perusteella suunnitellaan taas seuraavan kierroksen kokeilut jne.

   Yli-innovaatioaktivisti Tuulenmäki näkee järjestelmällisen, suunnitelmallisen ja oppivan kokeilutyön innovaatiokehittämisen pohjana. Minipilotit ovat ihan mainioita, mutta eivät sinänsä ollenkaan sama juttu. Järjestelmällisellä työllä ja luovuudella päästään paljon pitemmälle kuin kivoilla yksittäisillä luovillakin kokeiluilla. Molemmille on toki maailmassa onneksi tilaa eivätkä sulje toisiaan pois.

   • sarirautio sanoo:

    Hyviä pointteja. Se yhteinen iso tavoite on kaiken lähtökohta. Mutta sitten pitää myös uskaltaa, olla rohkea ja kokeilla uusiakin keinoja. Eikä pelata varman päälle. Sekä vielä, tosiaan struktuuri antaa tilaa luovuudelle! Myös siellä teollisuudessa.
    Sari

 2. Työryhmien tavoitteet ja vastuuhenkilöt on asetettava sanoo:

  Suosittelen kunta-alan ”puuhastelijoille” tutustumista esim. kotimaisen teollisuuden käytössäoleviin kehittämisprosesseihin. Vaikka ei aina uskoisi, teollisuudessa tarvitaan jatkuvasti innovatiivisuutta, kun esim. jatkuvasti haetaan uusia tuoteideoita ja toteutetaan markkinointiin liittyviä asioita. Kaikki tehdään kuitenkin järjestyksessä ja hallitusti niin, että kaikilla projekteilla ja niiden osallistujilla ja erityisesti vastuuhenkilöillä on selkeät roolit ja vastuualueet. Tehokasta toimintaa ja kunnollisia tuloksia ei voi saada aikaiseksi vapaamuotoisilla keskustelukerhoilla, joissa ei ole asetettu selkeitä tavoitteita, aikatauluja ja seurantaa. Vastuuhenkilöille tehtävänä ja velvollisuutena on kantaa vastuuta annetun tehtävän suorittamisesta asianmukaisesti ja kelvollisella tavalla, mihin liittyy myös velvollisuus kertoa tehtävän epäonnistumisesta ja siihen johtaneista tekijöistä. Myös kunnallisella puolella on kyettävä tarkastelemaan tehdyn työn tuloksia ja asetetuissa tavoitteissa pysymistä rehellisen kriittisesti. Se, että epäonnistuneet suoritukset henkilöityvät vastuuhenkilöihin, on käytännön tosiasia, joka on pakko hyväksyä. Toisaalta, on aina muistettava tarkastella, onko tavoitteet olleet relevantteja onko ne asetettu oikein ja ovatko ne olleet realistisia vai yli- tai alimitoitettuja.

 3. Jari Ranne sanoo:

  Tuulenmäellä on erinomaisen hyviä ajatuksia, mutta mistä ihmeen tuulesta, Sari, tempaisit väitteesi, että ”Isompien asioiden analyysiäkin on tehty, jatkuvasti ja monessa eri kohdassa. Se vaatii asialliset etukäteen sovitut tavoitteet ja niille mittarit. Onnistumisten ja epäonnistumisten syiden analysointi on tärkeää opiksi ottamisessa.”?

  Nimittäin kaupunkimme mainetta, ilmapiiriä, käytäntöjä ja taloutta erityisesti on vaikeuttanut ja pilannut vuodesta toiseen juuri kunnollisten analyysien puute.

  Siksipä tuotko tänne blogiinkin kaikille näytille, minkälaisia päteviä analyysejä ja todella opiksi otettavaksi on tehty esim. seuraavista isoista tai muuten merkittävistä asioista. Tai kerro ainakin, mistä ne analyysit voi löytää luettaviksi. Lista on vain suuntaa antava ja sisältää esimerkinomaisesti erityyppisiä sellaisia tapahtumia, joista yleensä pidetään erityisen välttämättömänä tehdä kunnolliset ja rehelliset analyysit, jotta oppia kyettäisiin ottamaan ja virheitä voitaisiin jatkossa välttää. Analyyseissähän on tärkeää setviä erityisesti ongelmiin johtanut prosessi, syyt, vastuut yms.
  * Aulangon kylpylän rakentamisessa ministeriön rahojen käytön epäselvyydet
  * Verkatehtaan rakentamisen alkuvaiheen ohjaamisen kraavit epäselvyydet
  * Kaupungin jätestrategian teko kansallisen ja EU:n ohjeistuksen vastaisesti, josta tuli valtakunnan huipulta virallisestikin risuja
  * Sosiaalikehityksen johtamiskriisi
  * Innoparkin vuodesta toiseen jatkuneet lukuisat epäonnistumiset ja heikkolaatuisuudet
  * Liikuntahalliyhtiön (jäähallin) rakennusinvestoinnin rahoituksen ylittämisen päätöksentekoprosessi
  * Hämeenlinnan jättäytyminen pois kartellikorvausta Lemminkäiseltä vaatineiden kuntien joukosta
  * Sara Syyrakin erottamissotku
  * Työsykkeen toistuvat vakavat ongelmat pärjätä kilpaillulla alallaan
  * Pidättäytyminen vaatimasta korvauksia lahjuksia ottaneilta toimitusjohtajilta
  * Linnan Infran epäonnistuminen kehittämistavoitteiden saavuttamisessa
  * Linnan kehityksen kyvyttömyys laatia pätevää mittaristoa toimintansa arviointiin
  * Terveysliikelaitoksen alasajoprosessin epäselvyydet
  * SCC-hankkeessa kaupungin puolen toiminta
  * …

  • Susanna sanoo:

   Kun tuo tehty analyysi ei näy mitenkään tavalliselle kuntalaiselle, vaan meidän näkökulmastamme päättäjät ovat vain koviin tyytyväisiä kaikkeen aikaan saatuun, olisi mukava saada näkyville edes jotain noista analyyseistä ja niiden johtopäätöksistä sekä seurauksista.

   Odotankin vastausta Jarin kyselyyn kovasti mielenkiinnolla 🙂

   • sarirautio sanoo:

    Hei,

    Jari Ranne on koonnut hyvän ja mielenkiintoisen listauksen asioista joita on vuosien varrella selvitelty ja joista on löydetty ratkaisut eteenpäin. Kannattaa lukea huomisen KH listalta arviointikertomus ja tilintarkastajien raportit, ja samat muutamalta vuodelta taaksepäin. Virheitä tehdään koko ajan, olennaista on tunnistetaanko mistä ne johtuvat ja minkälaisia korjausliikkeitä tehdään vaikkapa toimintaympäristön muuttuessa. Jos joku luulee että kaupunginhallitus vai hymistelee ja hehkuttelee, on väärässä. Tärkeämpää on kuitenkin etsiä ratkaisuja eteenpäin. Ja kaikissa noissa ylläolevissakin on niitä löydetty. Muutama on vielä prosessissa eteenpäin. Asiat ovat aina riippuvaisuussuhteessa toisiinsa, ja on viisasta tehdä kokonaisarviointia mm työllisyysvaikutusten osalta.
    Mä lähden nyt nauttimaan yhdestä Hämeenlinnan helmestä, Aulangon golfkentästä, Hugosta, joka on Suomen toiseksi vanhin kenttä ja aivan huikea.

    Mukavaa pyhäpäivää,
    Sari

    • Jari Ranne sanoo:

     Voi hyvänen aika, Sari, miten voit puhua tuollaista lööperiä??? Tuo kertomasi on juuri sellaista valetietoa, mistä viimeaikoina on mediassakin puhuttu.
     Kerro tai näytä meille kaikille kaupunkilaisille, mistä löytyvät esim. listaamiini asioihin liittyvät analyysit ongelmiin johtaneista syistä, vastuista, korjaustoimista, korjaustoimien toteutuksesta yms.!

     Aloita vaikka noista neljästä ensimmäisestä. Minkälaiset analyysit tehtiin Kylpylän rahoitusepäselvyyksistä? Entä Verkatehtaan ohjauksen alkuvaiheen käsittämättömistä epäselvyyksistä? Entä jätestrategian laadinnan virheiden syistä ja täydellisestä välinpitämättömyydestä ja haluttomuudesta korjata virheitä senkään jälkeen, kun kovaa ja paikkansa pitävää kritiikkiä oli ensin tullut valtuuston sisältä ja sittemmin myös virallisesti valtakunnan huipultakin? Entä Sosiaalikehityksen vuodesta toiseen pahentuneesta talouskriisistä ja johtamisen epäselvyyksistä? Missä ovat edellisistä tehdyt analyysit syistä, vastuista, korjaustoimista ja opiksi ottamisista? Listassani on useita sellaisiakin asioita, joissa analyysien perusteella (jos sellaisia siis olisi edes pätevästi tehty) olisi pitänyt seurata myös selkeitä sanktiotoimia ilman, että se olisi edes ollut liioittelua. Sari, mistä nuo analyysit, niiden johtopäätökset ja tiedot korjaustoimista ovat???

     • Liiketoimintaa vain leikitään yhtiöissä sanoo:

      Kaikki on niin ilmavaa, kaikki on vain hattaraa…..
      Siinä nähdään jälleen kh:n puheenjohtajan kirjoituksien relevanttius ja vastauksen kohdistuminen kysyttyyn asiaan.. Raution vastauksen ja kommentoinnin osumistarkkuus on lähes puhdas nolla. Rautio ei yleensäkään vastaa suoraan ja osuvasti kysyttyihin itselleen hankaliin asioihin, vaan höpöttää loputonta kok-sd:n päätöntä itsepetosmantraa. Tämä sama ongelmien ja osaamattomuuden kieltäminen ja vähättely jatkuu edelleen mm. valtuustossa ja kaikessa kaupunkiin liittyvässä kommentoinnissa. On aivan uskomatonta, että strategiaa ja toimintaa esim. kaupungin yhtiöissä ja liikelaitoksissa ei haluta eikä kyetä korjaamaan ja ohjaamaan, vaan antaudutaan vaikeuksista toiseen ajelehtimiseen ja räikeisiin todellisten ongelmien piilotteluun , edelleen samojen toimitusjohtajien ja yhtiöiden leikkihallitusten johtamina.

      Eipä muuten uskoisi, että toimitusjohtajat voivat härskisti olla vastailematta kaikkiin vuosittaisiin tavoitteiden saavuttamista koskeviin selvityksiin tai eivät mukamas ole löytäneet sopivia mittareita kuvaamaan toiminnan onnistumista ja tavoitteiden saavuttamista. Tällainen ohjeiden vastustaminen ja omapäinen jumputtaminen palkitaan erottamisella normaalissa liiketoiminnassa kovin nopeasti.

      Yhtiöiden hallitusjäsenien potentiaali ja osaaminen toiminnan kehittämiseen näyttää olevan monien kohdalla olemattomalla tasolla. Jos työelämänsä kaupan kassalla tai lastentarhan opettajana toiminut henkilö valitaan oman osaamisalueensa ulkopuolella olevan yrityksen tai liikelaitoksen hallitukseen, niin taitaa henkilökohtainen osaaminen ja tuottavuus yhtiön hallitustoiminnassa jäädä täysin olemattomaksi. Ainoa kiinnostuksen kohde on mahdollisen oman etupiirin saavutettujen etujen turvaaminen tai yhtiön toiminnan tehostamistoimenpiteiden estäminen.

    • Tehottomuus kähminnän seurausta sanoo:

     Rautio tarkoitti työllisyysvaikutuksien huomioonottamisella näköjään sitä, että tiettyjen kaupungin toimijoiden ongelmiin ei haluta puuttua, koska toimintojen ehdotettu tehostaminen ja ulkoistaminen mahdollistaisi henkilömäärän huomattavan vähentämisen. Yksi tällainen suojatyöpesäke kaupungin toiminnoissa on Linnan Infra. Asia on jo tutkittu ulkopuolisen asiantuntijan toimesta ja on selvinnyt, että oikealla toimintamallilla voitaisiin säästää useita miljoonia euroja vuodessa.. Linnan Infran rahan tuhlauksen jatkaminen on siunattu aivan selkeästi demareiden ja kokoomuksen keskinäisellä kähminnällä. Patamusta oikeistoryhmä Kokoomus on saanut jossain muussa asiassa mielihalunsa läpi demareiden tuella, kun on suostunut olemaan saneeraamatta Linnan Infran löperöä ja tuhlailevaa toimintaa. Tämä todellisen ja nopean tuloksellisuuden kehittämisen estävä hyvin todennäköinen salasopimus maksaa HML veronmaksajille miljoonia vuodessa ja vanha leppoisa elämä Linnaninfrassa sen kuin jatkuu. On se hyvä, että firman pojat ja tytöt ehtii jatkossakin pitämään pidennetyt kahveepaussinsa ja muiden siviiliasioidensa hoidon pitkin työpäivää eikä stressi pääse vieläkään iskemään.

     • Antti Sulonen sanoo:

      Kyllä Linan Infrassa töitä paiskitaan, ainakin koneet paiskivat. äskettäin juuri tuli Linnan Infran pikkutraktori vastaan tuossa Lamminraitilla. että sunnuntainakin pitää sellaisella vehkeellä töitä paiskia, niin ei voi sanoa laiskaksi porukkaa.
      Tosin epäilen ettei kaupungille tuosta ajelusta liene mitään hyötyä.

    • Susanna sanoo:

     Ymmärrän kiireesi golfkentälle. Toivottavasti liikunta-annos oli antoisa. Taisit kuitenkin siinä kiireessä lukea Jari Ranteen listauksen ja viestin turhan nopeasti. Jari ymmärtääkseni nimenomaan peräänkuulutti selvitysten perään eikä ole niitä löytänyt. Vaan ei hätää, emme ole me monet muutkaan.

     Arviointikertomus on ymmärtääkseni aika pakollinen juttu eikä siellä ruodita ’pieniä’ parannuskohteita. Se ei oikein vastaa minun määritelmäsanastossani omaehtoista analyysiä.

 4. Kantolan analysoinnin fiasko sanoo:

  Kantolan Tapahtumapuiston osalta Sarin, Iisakin ja Käkösen ja muun sisäpiirin investointipäätöstä edeltäneet ”analyysit” ovat olleet aivan hanurista. Alue on tuloksten perusteella päätetty rakentaa aivan perstaskusta vedettyjen ”kiva ja edullinen kokeilu minipilot hengessä” oletuksien varassa sekä ilmiselvästi omien mielihalujen ajamana. Peräti yksi merkittävä tapahtuma on varattuna nyt v. 2016 kalenterissa ja rahaa alueen rakentamiseen on käytetty lähes 4 miljoonaa!! Näin suurella panostuksella alueelle saatu toiminta on aivan luokattoman vähäistä ja on kerta kaikkisen naurettava ja kelvoton suoritus.
  Mitä teidän kärkipäättäjien mielestä pitäisi antaa arvosanaksi Kantolan hankkeen ”onnistumiselle” ja Raution mainostamille analysointikyvyille hankkeen valmisteluvaiheesta? Älkää sitten edes yrittäkö tuputtaa sitä vanhaa propagandaa monen miljoonan euron tuotoista kaupungille ensimmäisen konsertin yhteydessä. Sitä juttua ei usko edes aidanseipäät. Rahat meni Live Nationin taskuun aivan valtaosin myös myyntituotoista ja jotain jäi paikallisille yrittäjille ja taksisuhareille. Kaupunki sai aluevuokrana pelkästään muodollisen summan ja Hattelmalan alueen pysäköinnistä jotain tuottoja sekä palkkojen verotuottoja, siinä kaikki. Puistohanke on ollut täydellinen hutilaukaus ja osaamattomuuden monumentti.

  • Tästäkin olisi kyvä kuulla analyysin tuloksia ja oikeaa faktaa 🙂

    • Jari Ranne sanoo:

     Missä ovat konkreettiset eurolaskelmat? Kulut ja verotulot yms. per kyseinen vuosi?
     Entä ne analyysit noista listaamistani esimerkeistä?

    • Susanna sanoo:

     Me puhumme selvästikin eri asioista koko ajan 😉

     Jos peräänkuulutan epäonnistuneiden toimien analysointia, yksittäisten onnistumisien hypettely ei todellakaan vastaa siihen tarpeeseen…

     Ehkä en osaa kertoa asiaani riittävän selkeästi. Auttakaa, ihmiset minua, jos luulette ymmärtäneenne ajatukseni juoksun…

    • Kari Ilkkala sanoo:

     Iltaa,

     oikein hyvä, että Sari Rautio otti esille tämän Linnan Kehityksen tuottaman selvityksen. Siinä näet aika hyvin kiteytyy se vinoutunut asenne ja osaamisen puute, joka kiusaa Hämeenlinnan päätöksenteon tueksi hankittuja selvityksiä, tutkimuksia ja konsulttitöitä.

     Linnan Kehityksenhän pitäisi olla se taho, joka voi liiketoimintaosaamisellaan tuoda lisäarvoa sen palveluita käyttäville Hämeenlinnalaisille tai tänne sijoittumista harkitseville yrityksille ja yrittäjille. Tästä ”osaamisesta” saa hyvää esimakua, kun tutustuu Sarin viittaamaan tutkimukseen tarkemmin. Siellä näet kysyttiin esim. konsertin vaikutuksista asiakasmääriin ja liikevaihtoon seuraavasti:

     Nousi 301 % tai enemmän
     Nousi 201-300 %
     Nousi 151-200 %
     Nousi 101-150 %
     Nousi 51-100 %
     Nousi 1-50 %
     Pysyi samana
     Laski 1-50 %
     Laski 51-100 %
     Laski 101-150 %
     Laski 151-200 %
     Laski 201-300 %
     Laski 301 % tai enemmän
     En osaa sanoa

     Niille, jotka eivät suorilta hoksaa kompaa, niin kerron, että yrityksen liikevaihto miltä tahansa ajanjaksolta ei voi laskea 100 % enempää. Oli yrityksen liikevaihto heinäkuun 4. viikolla 2014 mikä hyvänsä (1.000 €, 10.000 €, 100.000 € tai vaikka 1.000.000 €), niin jos se heinäkuun 4. viikolla 2016 laski nollaan, niin se laski max. 100 %. Ja nollaa alemmaksi liikevaihto ei konsertin vuoksi ole voinut laskea. Ymmärrän, että yrittäjiä on moneen lähtöön – yksi yrittäjä katsoi, että hänen liikevaihtonsa oli laskenut 151-200 % ja toinen, että 201-300 %. Heille annan anteeksi, kyselyn tekijälle en.

     Euromääräinen analyysi tuottaa mielenkiintoisia tuloksia. Liikevaihtokysymykseen vastanneista 121 yrityksestä 50 ilmoitti liikevaihdon kasvaneen, 53:lla yrityksellä liikevaihto pysyi samana, 9 yritystä raportoi liikevaihdon laskeneen ja 7 yritystä ei osannut sanoa. Liikevaihdon kasvua ilmoittaneet jakautuivat seuraavasti:

     31 yrityksellä liikevaihdon kasvu oli 9.999 € tai vähemmän
     11 yrityksellä kasvua oli 10.000 – 19.999 €
     7 yrityksellä kasvua oli 20.000 – 49.999 €
     1 yrityksellä kasvua oli yli 100.000 €.

     Jos tuo jakauma kerrotaan auki sekä keskiarvoilla että vaihteluvälin maksimiarvoilla (1 yrityksen kasvulle annetaan min. arvo 150.000 € ja max. arvo 200.000 €), saadaan liikevaihdon kokonaiskasvuksi vastanneilla yrityksillä 715.000 € – 1.080.000 €.

     Vastanneista yrityksistä 72 kpl eli 59 % vaihtoi yli 500.000 €, joten liikevaihdon kasvut olivat varsin vaatimattomia. Konsertin aikaisia liikevaihdon kasvuja kannattaa muutenkin suhteuttaa yritysten koko vuoden liikevaihtoon. Jos vuoden läpi tasaista liikevaihtoa tekevän yrityksen kahden (2) päivän liikevaihto kasvaa 300 %, tekee se vuositasolla huiman 1,67 % kasvun. Millin vaihtavalla yrityksellä liikevaihdon lisäys olisi siis huimat 16.700 €…

     Kun suhteuttaa kyselyyn vastanneiden yritysten määrät ja liikevaihdon kasvut Hämeenlinnan koko yrityskenttään, saadaan Hämeenlinnalaisten yritysten liikevaihdon kasvuksi varovaisesti arvioiden n. max. 2 M€. Väitetystä 6,7 M€ potista valtaosa valui siten paikkakunnan ulkopuolelle.

     Matemaattisesti 2 M€ matkailutuloa tarkoittaa 20-22 henkilötyövuotta eli n. 70.000 € kunnallisverotuottoja. Valtaosa n. 2 päivän aikana kerätystä lisäliikevaihdosta hoidettiin kuitenkin niin, että työnantajien kokonaispalkkasumma ei noussut. Lisäksi on myös niin, että yhden (1) pysyvän uuden työpaikan lisääntyminen tai vähentyminen vaatii 800.000 – 1.200.000 € pysyvää alueen liikevaihdon muutosta. Kahden päivän aikana tapahtuva liikevaihdon kovakaan kasvu ei luo yhtään uutta pysyvää työpaikkaa.

     Tosiasia on, että Hämeenlinnan kaupungin netto AC/DC -konsertista rajoittuu muutamaan kymppitonniin, eli tapahtumapuiston ehkä noin vuoden JOKO hoitokuluihin TAI korkomenoihin.
     N. 3 M€ pääomalle ei kyllä saatu muuta tuottoa, kuin kääntymässä käyneiden konserttivieraiden kohteliaita mielipiteitä. Ainoat pysyvät työpaikat Kantolan tapahtumapuisto on tuottanut Linnan Kehityksen sisään puiston markkinointitehtäviin. Ja ne palkkarahat maksetaan veronmaksajien pussista.

     • Kari Ilkkala sanoo:

      Korjaus: heinäkuun 4. viikon 2014 liikevaihtoa pitää tietysti verrata heinäkuun 4. viikon 2015 liikevaihtoon, ei 2016, kuten vahingossa kirjasin yllä…

     • Antti Sulonen sanoo:

      Kari Ilkkala analysoi asiaa oikealta kantilta. Tosin hänkään ei pysty tuollaisen kyselyn pohjalta analysoimaan kokonaisuutta. Kokonaisuudestahan aina puhutaan, pitää nähdä kokonaisuus,se on sellainen mantra.
      En väitä että minä näkisin sen kummemmin kokonaisuutta , kuten ei sitä näe kukaan muukaan tässä asiassa. Puuttuvia tekijöitä liian paljon.
      Tutkimus on tehty melko kevyin perustein, kuten Ilkkala sanoo, hän voi antaa anteeksi yrittäjille, joiden oman kertomuksensa mukaan liikevaihto on ollut 150-300% alle vertailujakson.
      Tuo osoittaa sen ettei tutkimus ole kovin kattava, vaan tilaustyönä tehty.
      Liikevaihto ei kerro lopullista totuutta, se on välivaihe kirjanpidossa. Tuo liikevaihto on siitä omituinen, että se sekoittaa hyvin monen pään. Yksi tuollainen pää on Iisakki Kiemunkilla. Iisakki on hehkutellut kaupungin saaneen SCC:n rakennuslupapäätöksestä noin 240 000 euroa tuloa. Tuo tulo on ollut liikevaihtoa ja sitä perattaessa huomataan ettei se tuottanutkaan mitään.
      Liikevaihdon kasvattaminen ei aina ole tuloksen kannalta tarpeelista, tai kannattavaa, siksi sen analysointi ilman menopuolta on harhaanjohtavaa.
      Kari Ilkkala sanoo ainoiden työpaikkojen olevan heinäpellolla Linnan Kehityksen markkinointitehtävissä. Kai siellä nyt kuitenkin joku heinämies käy niittopuuhissakin, joten palkkarahoja se vaatii sekin. Tuo heinämies samalla tuhoaa luontoa, koska ei suostu viikatteella työtään tekemään.

 5. Tapsa sanoo:

  Raution kommenteista tulee aina jotenkin sellainen tunne että teoria ja käytäntö on kuin yö ja päivä. Otetaan kaupunkilaiset mukaan jo päätöksen teon valmisteluvaiheessa, muttei sitten kuitenkaan huomioida veronmaksajien ääntä millään tasolla. Tästä hyvänä esimerkkinä lukioiden yhteen ymppääminen ja monet muutkin asiat. Ollaan innostuneita ja innovatiivisia, mutta valtuuston väärää siipeä ja heitä äänestäneitä ei oteta huomioon laisinkaan. Olisi tietenkin hyvä olla innostunut, innovatiivinen ja tehdä asioita uudella tavalla, mutta jos vain oikein ajattelevien mielipiteet otetaan huomioon, ei väärässä olevat varmastikaan osaa yhtyä oikeassa olevien innostukseen kovin aidosti. Kyllä oikeassa olevienkin pitäisi tulla vastaan ainakin kolmasosan matkaan jo pelkästään siksi, että asiat koettaisiin yhteisiksi.

  • Kaupunkilaisten kuuleminen tarkoittaa varmasti kovin erilaisia asioita eri ihmisille. Kuulemisella pitäisi olla selvä yhteys vaikuttamiseen, mutta ikävän harvoin niin on. Mutta tämä näyttää kelpaavan aika usealle…

 6. Palataan faktoihin sanoo:

  Linnan Kehityksn ylioptimistisessa ja pelkkää hehkutusta sisältävässä raportissa Käki kirjoittaa: Ensi kesälle on jo useampia alustavia varauksia alueesta. Nyt on kysyttävä Mervi Käeltä: Mihin ne alustavat useat varaukset ovat hävinneet ja miksi? Älkää viitsiikö valehdella enää yhtään enempää Kantolan tapahtumien liioitellusti tuotoista. Jokainen täysijärkinen koulutettu ihminen osaa kyllä laskea ja ymmärtää, että liioittelette tuottoja aivan helvetisti. No, teiltä se totuuden muuntaminen kyllä onnistuu sujuvasti, se tiedetään. Älä viitsi Rautio enää lähetellä epätodellisia ja liioiteltuja linkkejä ja satukertomuksia, koska niihin ei usko kukaan muu kuin Käki ja muutama satuihin ja kermakuorrutuksiin uskova kok-sd uuno..

 7. Susanna sanoo:

  Kaksi erilaista tavoitetta:
  Ollaan iloisia, hymyileviä innostujia, kehutaan itseämme ja toisiamme, kuinka hyvin olemmekaan toimineet ja jatkamme yhä innostuneemmin.

  Tai sitten:
  Ollaan rohkeita ja rehellisiä, maltetaan innostuksen lisäksi arvioida tehtyä kriittisesti ja monipuolisesti tavoitteena paljon nykyistä parempi Hämeenlinna yhä useammalle hämeenlinnalaiselle. Ja minä tarkoitan ihan oikeaa kriittisyyttä ja oikeaa monipuolisuutta.

 8. Joukkosuggestiosta voimaantuvat pölhöt sanoo:

  Kirjoitit erinomaisesti, kun kuvailit Hämeenlinnassa tapahtuvaa ”oikeassa olevien sisäpiiriläisten” keskinäistä toistensa kehumista, mikä onkin varsinainen malliesimerkki tyhmyydestä, jolloin kuvitellaan pystyttävän saamaan sisäpiirin ulkopuolella olevatkin uskomaan näitä valheellisia itsekehuja. Näillä tyypeillä on varmasti lavat kipeänä, kun on kavereita kehuttu ja paukuteltu seluksille kehujen saattelemana. Nämä avainpaikoilla olevat kokoomuksen ja demareiden sisäpiirihenkilöt kllvan kehuvat omien päätöstensä erinomaisuutta ja tietenkin ottavat kilvankehumisen rinkiin mukaan tarvittavat henkilöt, esim. kaupungin yhtiöiden johdon, mm. Kantolan Kehityksen tj:n Mervi Käen. Kyseessä näyttää olevan raju joukkosuggestio, jolloin tarpeeksi paljon hoettu valhe halutaan muuttuvan totuudeksi. Onneksi Suomessa voi olla vielä myös toista mieltä asioista ja kertoa mielipiteensä joutumatta näiden vallasta juopuneiden sisäpiirijengiläisten ”lynkkaamaksi”, vai voiko?

 9. Jari Ranne sanoo:

  Kyllä Sari Raution pitäisi vastata hänelle esitettyihin kysymyksiin. Kaupunkilaisille ei saa esittää virheellisiä väitteitä, että ongelmallisista isoistakin hankkeista ja muista tapahtumisista on tehty analyyseja opiksi otettaviksi, jos ei sellaisia pysty esittämään eikä edes kertomaan, mistä sellaisia löytyy.

 10. Raution analyysit hukassa sanoo:

  Rautio ei ole vielä vastannut eikä tule myöhemminkään vastaamaan konkreettisesti yhteenkään listaamasi analysointia vaativaan kohtaan. Hän voi vastata korkeintaan omaksumallaan ilmavalla tavalla esim. ”tärkeällä yhdessä tekemisen ja hyvän pöhinämeiningin ja eteenpäin menon” kehumisella etc etc. tai muilla tyhjänpäiväisyyksillä.

  Kun lukee listaamiasi asioita, tulee ilman muuta mieleen, että tuollainen paskatunkio haluttaisiin hyvin mielellään jättää pöyhimättä ja ainiaaksi unohtaa paikallisten kok-sd kärkipäättäjien ja virkamiesten taholta.
  On siinä listalla melkoisen lyömättömät osaamattomuuden, tunarointien ja väärinkäytösten ”uroteot” ja meriitit, johon vain harvat ja valitut henkilöt uransa aikana kykenevät. Samankaltaiset virheet toistuvat niin kauan, kun halutaan oikeasti ottaa opiksi tehdyistä virheistä ja ymmärtää kuinka ääliömäiset virheet vältetään jatkossa. Analyyttinen toimintatapa on tietysti ikävä niille, jotka haluavat tehdä päätöksensä aivan muilla perusteilla.

 11. Vastauksia kiitos sanoo:

  No niin Rautio, vastaa nyt onko niitä tarkkoja analyysejä tallessa ja saatavilla nähtäväksi liittyen Jari Ranteen esittämiin kaupungin tekemiin möhläyksiin ja jopa karkeisiin epärehellisyyksiin? Onko edes rehellisesti ja avoimesti yritetty oppia itse tehdyistä lapsellisilta virheistä tai tahallisista väärinkäytöksistä? Miten asioiden tarkastelu on parantanut toimintaa vai toistetaanko samoja virheitä edelleen?

 12. jari.ranne@meo.fi sanoo:

  Sari Raution pitäisi helposti pystyä kertomaan julkisesti ja tarkasti tehdyistä analyyseistä ja niiden sisällöistä, johtopäätöksistä, seurauksista ja opiksi ottamisista. Siis jos sellaisia on tehty. Listaamani esimerkkiaiheet ovat vain esimerkkipoimintoja. Listasta saa helposti pidemmänkin. Odotellaan kiinnostuksella, että pääsemme Sari Raution opastuksella tutustumaan listan asioista tehtyihin analyyseihin. Myönnettäköön kuitenkin, että en odottele suuria, koska tyhjiä ja kaupunkilaisia harhaan johtavia väitteitä on helppo kaupungin johtopaikoilta esittää niin kauan, kuin heitänei laiteta sanoistaan selkä seinää vasten.

 13. Rita Luoma sanoo:

  Jos siis halutaan puhua asioista teoriassa ja käytännössä, niin tässä teille käytäntöä: niin kiva kuin tuo tapahtumapuisto ajatuksena onkin, niin käytännössä sinne hukattiin ne rahat, jotka piti käyttää pienten koulujen peruskorjauksiin.

 14. Jari Ranne sanoo:

  Odottelemme Sari Rautiolta edelleen vastauksia, mistä löytyvät oppia ottavat analyysit listaamistani ongelmatapauksista. Sari Rautio väittää, että sellaisia on tehty. Olisi jo korkea aika, että Sari Rautio esittäisi konkreettista faktaa meillä kaupunkilaisille tuosta asiasta.

 15. Tapsa sanoo:

  Raution tavaramerkkinä on ympäripyöreys, ilmavuus, sivistyneeltä kalskahtavien määritteiden ja perusteluiden käyttö. Konkretiaan ja yksityiskohtiin hän ei mene, koska silloin joutuisi vastuuseen sanomisistaan. Nyt Rautiolta hieman tässä mielessä lipsahti, ja ottaa varmasti opikseen. Vaikenemalla pääsee tietysti tästäkin pinteestä.

  kokeilen kuitenkin vielä kepillä jäätä. Vastaappa Rautio edes tuohon Jarin listalta varmasti monia kaupunkilaisia askarruttavaan kysymykseen: * Pidättäytyminen vaatimasta korvauksia lahjuksia ottaneilta toimitusjohtajilta ?

 16. sarirautio sanoo:

  Terve!

  Heti kun löytyy sopiva rako, kirjoitan tuon yhteenvedon. Ja toimenpiteet. Kun mikään noista ei ole akuutti, ja toimenpiteet on tehty, ja toiminta muuttunut – ei ole niin kiirusta.

  Eikä mulla ole mitään pinnettä, mitään omia lehmiä ojissa eikä muutenkaan hankalaa. Päinvastoin, meillä on erinomaisen mainio tekemisen meininki kaupungissa, uudistaminen etenee hyvin ja kesäkuun 20. KH linjaa uuden Hämeenlinnan toimintamallia eteenpäin. Sillä eteenpäin on tarkoitus mennä, eikä taaksepäin.

  Mukavaa tiistai-iltaa!
  Sari

 17. Jari Ranne sanoo:

  Siinäpä sinulla, Sari, on kirjoittamista. Riittää, kun suoraan kerrot, mistä ne pätevät ammattimaisesti laaditut analyysit löytyvät tai kopioita niitä suoraan tänne. Emme kaipaa mitään ympäripyöreitä ja mitäänsanomattomia yhteenvetosepustuksia.

 18. Raution selitykset ovat mätiä sanoo:

  Raution vastaus oli juuri oletetun ylimielinen ja sisällöltään täysi nolla, kuten hänen vastauksensa ovat aina olleet. Rautio vastaus oli täysin ennakolta arvattavaa bullshitiä ja tyhjän toistoa, ihan hänen normaaliin tapaansa.
  Kerropa Rautio, mitä on esim. tehty toimenpiteinä, että saataisiin tiettyjen kaupungin omistamien yhtiöiden toimitusjohtajien huijaamat rahat takaisin? Mitä on tehty, että saataisiin Tapahtumattomuuspuiston miljoonasijoitukselle edes jotain kohtuullisia ja todellisia tuottoja ja takaisinmaksuajaksi? Tällaisia kysymyksiä voidaan esittää sinulle lukuisista muistakin asioista. Et selviä enää niistä kehumalla eteenpäin menoa ja hyvän pöhinän jankuttamisella. Ymmärrätkö nyt??

 19. Tapsa sanoo:

  Lehtitietojen mukaan Hassinen ja Riekkola aiheuttivat satojen tuhansien tappiot meille veronmaksajille Ficicopyn tapauksessa. Kiemunkihan puolusteli näitä lahjuksen ottaneita kaupungin toimareita raivokkaasti somessa taannoin. Hassinen sai sittemmin kenkää, mutta Riekkola toimii edelleen virassaan niinkuin mitään ei olisi tapahtunut. Tässä Rautio&Kiemunki antoi samalla viestin muillekin kaupungin työntekijöille että lahjuksia kannattaa ottaa, eikä haittaa vaikka tehdään tappioita kaupunkilaisille. Näitä asioita Rautio väistelee taitavasti, eikä tule takuuvarmasti niihin vastaamaan. Riekkola katselee nyt varmasti tyytyväisenä taulutelkkariaan naureskellen partaansa, ja suunnittelee jo varmasti mistä saisi suuremman telkkarin.

 20. Jari Ranne sanoo:

  Jäitkö, Sari, kiinni valetiedon levittämisestä? Väitit, että analyyseja epäonnistumisista on tehty ja tehdään, mutta ei vain näy eikä kuulu.

  Analyysit ovat erittäin tärkeitä oppimisen, julkisten palvelujen hallinnoinnin ja tuottamisen laadun ja verovarojen asiallisen käytön valvonnan kannalta. Tosiasiassa en ole sellaisia analyysejä koko 2000-luvun puolella nähnyt, kuten en merkittävää oppimistakaan. Päinvastaista kyllä senkin edestä. Virheitä ja niiden analysointeja on pyritty kaikin mahdollisin keinoin estämään ja piilottamaan. Niin, ja niitä kyselleitä ja vaatineita mollaamaan ja nujertamaan. Siksi on erittäin kiinnostavaa nähdä ja lukea sellaisia analyysejä, joita väität, että on tehty. Missähän ne ovat olleet kaikki nämä vuodet piilossa? Tuo esille ensin listaamiini asioihin liittyvät analyysit, niin jatketaan listaa sen jälkeen pidemmäksi. Ei vaadi sinulta paljon aikaa laittaa tänne vaikka linkit, mistä niitä pääsemme tarkastelemaan. Suora kopiointikin tänne onnistuu nopsaan.

 21. Jari Ranne sanoo:

  Laitapa, Sari, nyt ne linkit niihin väittämiisi epäonnistumisten analyyseihin tai kopioi niitä tänne kaupunkilaisten luettaviksi.

  • Susanna sanoo:

   Olet vaan sitkeä tyyppi, Jari 😉
   Ei voi ainakaan vastauksen pyytämättä jättämisestä syyttää…

   Mukavaa viikonloppua!

   • Kari Ilkkala sanoo:

    Susanna,

    tässä kaupungissa toimiminen ja vaikuttaminen vaatii sitkeyttä. Jari on siitä oiva esimerkki.

    Kysyminen, vastausten vaatiminen ja saatujen vastausten haastaminen on tuomittu huonoksi käytökseksi ja työpaikkakiusaamiseksi.

    Ainakin omalta osaltani lupaan käyttäytyä huonosti ja kiusata vastakin.

    • Jari Ranne sanoo:

     Mikäs tässä nykyään on joskus vähän kysellä, kun te ”huonokäytöksiset työpaikkakiusaajat” olette viime vuosina tuoneet esille paljon aikaisempaa enemmän kysyttävää sillä runsaalla ja sitkeällä työllänne, millä olette nostaneet esiin julkisuuteen kaupunkimme hallinnon mätäkohtia, esittäneet niihin parannuskeinoja ja yrittäneet lisätä tietoon pohjautuvaa valmistelukulttuuria. Sitä kautta aikaisempaa suurempi joukko kaupunkilaisistakin on päässyt huomaamaan, missä asioissa hallintotavat ovat terveitä ja missä eivät.

     Pätevillä epäonnistumisten analyyseillä, saatikka sitten sellaisten avoimella käsittelyllä, ei tämä kaupunki todellakaan ole tällä vuosituhannella loistanut. Epäonnistumisten kunnollinen ja avoin analysointia on kuitenkin niin positiivinen ja välttämätön asia, että sellaisten perään kannattaa kysellä, toistuvastikin. Katsotaan nyt, minkälaisia analyysejä Sari Rautio tuo tänne kaupunkilaisille näytille listaamistani esimerkkitapauksista. Kiinnostaa kovasti, koska sellaisten perään on vajaan parinkymmenen vuoden aikana aikaisemminkin kyselty, mutta eipä ole analyysejä liiemmin näkynyt eikä kuulunut.

     • Valitan sanoo:

      Eikös näitä Raution tehdyiksi väittämiä selvityksiä voisi mennä kyselemään kaupungin ao. byrokraateilta oikein isommalla joukolla kun ei muuten asiaan selvyyttä tule. Nämä selvitykset tuskin voivat olla minkään lain nojalla salaisia. Samalla selviäisi sekin mysteeri kuinka avoin ja julkisuusperiaatteen kyllästämä hämeenlinnalainen virkamies on julkisten asiakirjojen suhteen.

 22. Jallu sanoo:

  Vastauksia Rautiolta lienee turha odottaa, ja ainahan asioita voi siirtää ja siirtää ja siirtää, niin ja eihän Rautio luvannut vastauksia tämän vuosisadan aikana.

  Mutta sitten tuohon uuden sairaalan rakentamiseen – meluisampaa, saasteisempaa ja riskialttiimpaa paikkaa ei Hämeenlinnasta löydy, mihin se nyt on suunniteltu rakentaa. Aterioin muuten hyvällä ruokahalulla vanhan huopahattuni, jos tämä neronleimaus ei ole Kiemungin käsialaa. Kaikki täsmää hankeessa ollakseen juuri herran suuri oivallus.

  Risto Mäkisen potkut olivat varmasti ikäänkuin alustusta koko hankeen onnistumiseen. Soraääniä ei kuulunut ja keskustelut käytiin salassa. Ilmoille heitettiin 250 miljoonaa varmasti liiemmin miettimättä tontin omistussuhteisiin saati puhdistamiseen liittyviä kysymyksiä. Kaikki em. täsmää ollakseen meidän nutturapään syövereissä pureskeltua. Illalla ristin käteni, ettei tämäkin nyt menisi täysin reisille taas.

 23. AC/DC:n konsertin loppuanalyysiä: ”Hämeenlinnan kaupunki sai konsertin avulla paljon positiivista näkyvyyttä niin paikallisessa kuin kansallisessa mediassa. Voidaankin todeta, että konsertti lisäsi Hämeenlinnan tunnettuutta ja myönteistä mielikuvaa. Myös konsertin kävijätutkimuksesta selviää, että 75 prosentille kävijöistä jäi Hämeenlinnasta positiivinen mielikuva ja 64 prosenttia tulisi kaupunkiin uudestaan.”

  Miksi vain 64% kävijöistä olisi valmis tulemaan kaupunkiin uudestaan? Minusta se on aika vähän. Miksi 36% kävijöistä eivät enää halua tulla Hämeenlinnaan uudestaan? Sitä voisi vähän analysoida ja siitä oppia.

 24. Tapsa sanoo:

  Nm ”Valitan” oivallus on hyvä. Nyt siis lähdemme kysymään Raution mainitsemia selvityksiä Jarin listasta kaupungin kansliasta. Tässähän on nyt sitten mahdollista että selvitykset on tehty tai niitä ei ole tehty, ja näin selviää puhuuko Rautio niin sanotusti muunneltua totuutta vai ei. Jos joku kerkiää ennen minua kansliaan laittakoon vastaukset tänne.

 25. Jari Ranne sanoo:

  Sari Rautio, mistä väittämäsi epäonnistumisista oppia ottavat analyysit löytyvät? Helpotin jo vastaamistasi antamalla sinulle selkeän listan kohteista, joista tehdyt analyysit voit ensin tuoda esille linkkeinä tai kopioina.

 26. Jari Ranne sanoo:

  Sari Rautio, kauanko pitää odottaa, että vastaat selkeään tietokysymykseen? Väitit, että epäonnistumisten ja niiden syiden analyysejä on tehty ja tehdään ”jatkuvasti ja monessa eri kohdassa”. Kerro nyt vihdoinkin, mistä sellaiset löytyvät? Linkit? Kopiot?

  Ja helpottaakseni työtäsi tässä siis kertaukseksi esimerkkilista, mitkä analyysit voit ensin meille kaupunkilaisille kertoa:
  * Aulangon kylpylän rakentamisessa ministeriön rahojen käytön epäselvyydet
  * Verkatehtaan rakentamisen alkuvaiheen ohjaamisen kraavit epäselvyydet
  * Kaupungin jätestrategian teko kansallisen ja EU:n ohjeistuksen vastaisesti, josta tuli valtakunnan huipulta virallisestikin risuja
  * Sosiaalikehityksen johtamiskriisi
  * Innoparkin vuodesta toiseen jatkuneet lukuisat epäonnistumiset ja heikkolaatuisuudet
  * Liikuntahalliyhtiön (jäähallin) rakennusinvestoinnin rahoituksen ylittämisen päätöksentekoprosessi
  * Hämeenlinnan jättäytyminen pois kartellikorvausta Lemminkäiseltä vaatineiden kuntien joukosta
  * Sara Syyrakin erottamissotku
  * Työsykkeen toistuvat vakavat ongelmat pärjätä kilpaillulla alallaan
  * Pidättäytyminen vaatimasta korvauksia lahjuksia ottaneilta toimitusjohtajilta
  * Linnan Infran epäonnistuminen kehittämistavoitteiden saavuttamisessa
  * Linnan kehityksen kyvyttömyys laatia pätevää mittaristoa toimintansa arviointiin
  * Terveysliikelaitoksen alasajoprosessin epäselvyydet
  * SCC-hankkeessa kaupungin puolen toiminta

  ”Ihmisten kaupungin” ”aktiiviset ja osallistuvat asukkaat” odottavat tuollaista tietoa, eikä mitään ympäripyöreitä mitäänsanomattomia vastauksia, ei myöskään valetietoa, vaan tarkkaa, täsmällistä ja totuudenmukaista tietoa ja pätevästi tehtyjä analyysejä epäonnistumisten syistä, vastuista, korjaustoimista ja opiksi ottamisista.

 27. Raution luottamus loppu sanoo:

  Rautio, milloin otat vastuun omista kirjoituksistasi? Väität mielestäni täysin perusteettomasti, että olisitte mukamas kaupungin johtoelimissä analysoineet päätöksiin, hankkeisiin ja investointeihin liittyviä virheitä ja tehneet analyysien perusteella korjaavia toimenpiteitä. Näistä analyyseistä ei ole esitetty minkäänlaisia dokumentteja, joten väitteesi tehdyitä analyyseista näyttää olevan pelkkää satua ja sepustusta. Rautio ei saa heitellä jatkuvasti mielikuvitustarinoita ja muunnettua totuutta, koska hänen asemassaan on pysyttäydyttävä vain tosiasioissa. Väitän, että kh:n puheenjohtaja ei todellakaan ole ns. tehtäviensä tasalla, eikä sen vuoksi nauti ainakaan minun luottamustani.

 28. Raution tekemättömät onnistumiset sanoo:

  Sari Rautio, vastauksesi puuttuu edelleen!!!
  On aivan törkeää heitellä Raution tapaan täysin tyhjiä väittämiä, joita ei kuitenkaan pysty todentamaan millään tavalla. Raution kaikki puheet ovat ”aidosti ja avoimesti” täyttä ilmaa ja kakun kermakuorrutetta, kuten normaalisti.

 29. Silvon Tapsa sanoo:

  Sari Raution kirjoitukset ovat vain ”sanan helinää”! Luulen, että hän on itse tietoinen siitä, että oma henkinen kyky ja älykkyysosamäärä eivät riitä selvittämään hänen tuulesta tempaistuja lausuntojaan.
  Toivottavasti yhä useammille selviää Raution ”älyllinen kapasiteetti, ja he pystyvät tiedostamaan Raution ”bluffin”!

  Silvo

 30. Susanna sanoo:

  Nyt arvon herrasmiehet käyttävät jo aika vahvaa verbaliikkaa… Ymmärrän turhautumisenne, mutta viestinne eivät selvästikään mene perille Sari Rautiolle, missä sitten lieneekään vika.

  Jos näistä asioista on tehty selvitykset, kuten Sari sanoo, niin kaupungin virkamiehethän varmasti löytävät ne helposti. Jos jollakulla olisi aikaa tiedustella näitä selvityksiä kaupungilta ja sitten kertoa saamistaan tiedoista täällä meille, päästäisiin varmasti asiassa eteenpäin. Paljon nopeammin ja varmemmin kuin kutsumalla Sari Rautiota vastaamaan asiaan tämän blogin kautta, näin luulisin.

  Rentouttavaa viikonloppua!

 31. vaula sanoo:

  Nyt siis jokainen kynnelle kykenevä heti maanantaina kysymään näitä Raution lupaamia selvityksiä virkamiehiltä. Jos näitä ei ole tehty, niinkuin Rautio on väittänyt, joutuu hän sanoistaan vastuuseen tietenkin.

 32. Silvon Tapsa sanoo:

  Kyllä siinä hommaa riittää! Jos sellaisia selvityksiä olisi jossain löydettävissä, niin Sari Rautio varmaan iloisin mielin ja ylpeänä ne esille tuonut. Olisihan siten voinut antaa meille näpsäyksen nenällekin.
  Minun kirjoituksieni tarkoituksena on tuoda esiin, minkälaista soopaa Hämeenlinnan johtavilta poliikoilta asukkaille syötetään. Muuta hyötyä, esim. todisteiden tai näytteiden muodossa, esitettyihin kysymyksiin, ei Rautiolla ole antaa.

  Silvo

 33. Pentti sanoo:

  Toteutuneiden hankkeiden analysointi on ehdottoman tärkeää. Tulevien hankkeiden kannalta tärkeää on myös, että päättäjillä on perusmatikka hallussa, jotta on edellytyksiä ymmärtää suuria lukuja.
  Linkissä KV:n puheenjohtaja käsittelee suuria lukuja.
  http://yle.fi/aihe/artikkeli/2014/10/27/siemens-haluaa-rahansa-sunny-car-centerilta

  Palkkoihin on kulunut kolmessa vuodessa 1,3m€. Pj mainitsee, että SCC:n juokseviin kuluihin on mennyt neljässä vuodessa satoja tuhansia euroja joka kuukausi! Ilmoitetun kolmen vuoden 1,3m€ palkkakulujen perusteella voidaan laskea kuukausittaisen palkkakulujen määräksi. n. 36.000€.
  PJ mainitsee juoksevat kulut sadoiksi tuhansiksi euroiksi kuukaudessa. Ei siis sadaksi ja loogista olisi, että kaksisataa tuhatta mainittaisiin esim. pariksisadaksi tuhanneksi. On siis perusteltua olettaa kuukausikulujen olleen vähintään kolmesataa tuhatta. Eli palkkakulujen jälkeen juoksevia kuluja on kuukausittain ollut vähintään n. 260.000€. Onko toimiston juoksevat kulut olleet todellakin näin suuret (vuokra, sähköt jne.), vai onko suurten lukujen hahmottamisessa vaikeuksia? Jos näin on, hieman huolestuttaa päättäjien mahdollisuudet tehdä suuria taloudellisia päätöksiä. Varsinkin nyt, kun koulutuksensa puolesta laskentataitoiset insinöörit on jäähyllä.

  • Antti Sulonen sanoo:

   Mitenkä sitä voi vaatia SCC:n pienosakkaiden etujen ajajaa Iisakki Kiemunkia ymmärtämään numeroiden päälle , kun hän ei ymmärrä aina kaikkea muutakaan. SCC:n yhteydessä hän on väittänyt Siemensiä suomalaiseksi yhtiöksi, vaikka tuossa linkissäkin melko selkeästi annetaan ymmärtää kysymyksessä olevan saksalainen suuryhtiö.
   Onhan sillä Iisakilla muitakin asioita mitä hän on tehnyt ymmärtämättömyyttään, jos on luottaminen oikeuslaitosten päätöksiin ja hänen omiin sanomisiinsa, joten on aivan turhaa tehdä analyysejäkään ja vaatia niitä ymmärtämään.
   Mitä hyötyä siitä lienee, jos Rautio ja Kiemunki yhdessä tulkitsevat jotain analyysiä?

   • Iisakki Kiemunki sanoo:

    Terve,

    Ko. jutussa kertomani asiat pitävät paikkansa. Yhtiön juoksevilla kuluilla tarkoitin palkkojen ja vuokrien lisäksi tehtyjä konsultti- lakiasiain- yms. sopimuksia, jotka vastaavat palkkakuluja, jos ko. henkilöt olisivat olleet suoraan yhtiön palkkalistoilla.

    Siemens Osakeyhtiö taas on toiminut Suomessa vuodesta 1898. Tällä hetkellä rekisteröity kotipaikka on Espoo. Myös Nokia on suomalainen yritys, vaikka osakekannan omistavatkin ymmärtääkseni pääosin jo ulkomaiset tahot.

    http://www.kauppalehti.fi/yritykset/yritys/siemens+osakeyhtio/01139012

 34. Tapsa sanoo:

  Kerroppa Iisakki kiemunki, ovatko asiat menneet mielestäsi nyt hallinnossa ihan oikein. Sinut asetettiin syytteeseen ja sait rangaistuksen, mutta asemaasi ei missään vaiheessa kyseenalaistettu valtuuston puheenjohtajana. No nyt kun Lulu Ranteesta tehtiin toimestasi tutkintapyyntö aika epämääräisin perustein ja poliisi alkoi tutkia asiaa, hyllytettiin Ranne kaikesta päätöksenteosta pika pikaa jo ennen kuin edes tiedetään nostetaanko häntä vastaan syytettä. Ja sitten vielä, mitä tapahtuu, jos Rannetta ei tuomitakaan mistään? Yli viittä vuotta tutkinta ei varmaankaan tässä tapauksessa kestä, vai mitä arvelet? Siitä huolimatta Ranne saattaa saada oikeudessa puhtaat paperit, vai onko sinulla muuta tietoa asiasta?

 35. raiska sanoo:

  Älkää nyt hyvänen aika vaan menkö virkamiehiltä mitää kysymään. Menisi nykytulkinnoilla ilman muuta kiusaamisen tiliin ja siitähän ei seuraisi kuin syyteharkinta. Yritetään nyt vain uskoa, että asiat ovat niin kuin julkisuuteen on kerrottu.

 36. Ritaluoma kusetti HML:n hönöjä sanoo:

  Edellisessä kommentissa olevassa linkin (Ylen MOT-ohjelman) tiedoissa todetaan, että SCC:n tilintarkastaja oli moittinut jo v. 2013 osalta SCC:ä siitä, että yhtiölle oli muodostunut usean miljoonan saatava. Olen melko varma, että tämä saatava on muodostunut varojen tyhjentämisestä SCC:stä siis jo v. 2013, jolloin Ritaluoma oli jo menossa pääomien uittaminen pois velkojien ulottuvilta. Myöhemmin on tullut tietoon, että Ritaluoma oli lainannut SCC:n varoja yli 6 miljoonaa dollaria USA:ssa rekisteröidylle omalle yritykselleen, eikä tietenkään ole maksanut lainattua summaa takaisin, sehän on selvää huijarin toiminnassa. Mies siis tiesi viimeistään v. 2013 yrityksen olevan epäonnistunut ja viimeiset vuodet kuluivat pelkästään yrityskulissin ylläpitämisessä, jolloin sai pelattua riittävästi aikaa yrityksen varojen täysin oikeudettomalle tyhjentämiselle.

  Nyt Kiemungin ja Raution sekä kaupunginjohtajien mielestä on olennaista saada negatiivinen huomio kohdistettua Ilkkalaan ja Ranteeseen, liittyen myöhempiin eli v. 2014 Sambia-tapahtumiin. Todellisuudessa SCC:n varojen tyhjentäminen oli ollut käynnissä jo pitkän aikaa ennen Sambia-saagaa.

  Eikö supermies Kiemunki hallituksen jäsenen ominaisuudessa huomannut mitään hälyttävää yhtiön varojen häviämisen osalta vai oliko Kiemunki koko hallituskautensa pelkästään pössötettävänä yhtiön hallituksessa?

  • Kari Ilkkala sanoo:

   Tere ”Ritaluoma kusetti HML:n hönöjä”,

   itse asiassa, mainitsemasi yli 6 M$ koskee Sunny Trading Oy:tä, ei SCC:tä. Ritaluoma lainasi nuo rahat äitinsä yrityksestä jo vuonna 2008 ostaakseen Boca Ratonin ökytalon. Useissa yhteyksissä kh:n sisällä ja ulkopuolella Sunny Trading hierottiin meidän kriitikoiden naamaan, jotta Ritaluoma ja firmansa Sunny Trading ovat menestyneitä ja vakavaraisia. Tosiasiassa pääosa Sunny Tradingin taseesta on koostunut tuosta saatavasta, jota ei tulla enää ikinä näkemään Suomessa.

   No, näin Ritaluomalla oli jo toimintamalli luotuna. Vuonna 2013 SCC:n taseeseen ilmestyi ”pitkäaikainen saatava” 4.359.033,39 €. Viskivedon lyöjiä, ettei Ritaluoman pesästä kääntämät rahat rajoitu tuohon? Ritaluoma on puhunut koko joukon potentiaalisia hankkeen toimittajia rahoittamaan SCC:tä, mahdollisesti vielä vuoden 2014 puolella (mm. ne Sambiaan lähetetyt 332.000 €). Hämeenlinnan kaupunki on ollut Ritaluoman takuumiehenä tämän kääntäessä yrittäjien ja yritysten rahat.

   Kaupungin virka- ja luottamushenkilöjohto näkevät kirjoituksen seinällä. Mikään hyökkäys minua ja Lulua vastaan ei pyyhi sitä sieltä.

 37. Tapsa sanoo:

  Uudistan kysymykseni Kiemungille, jonka luit varmuudella jo aiemmin,siis:
  Kerroppa Iisakki kiemunki, ovatko asiat menneet mielestäsi nyt hallinnossa ihan oikein. Sinut asetettiin syytteeseen ja sait rangaistuksen, mutta asemaasi ei missään vaiheessa kyseenalaistettu valtuuston puheenjohtajana. No nyt kun Lulu Ranteesta tehtiin toimestasi tutkintapyyntö aika epämääräisin perustein ja poliisi alkoi tutkia asiaa, hyllytettiin Ranne kaikesta päätöksenteosta pika pikaa jo ennen kuin edes tiedetään nostetaanko häntä vastaan syytettä. Ja sitten vielä, mitä tapahtuu, jos Rannetta ei tuomitakaan mistään? Yli viittä vuotta tutkinta ei varmaankaan tässä tapauksessa kestä, vai mitä arvelet? Siitä huolimatta Ranne saattaa saada oikeudessa puhtaat paperit, vai onko sinulla muuta tietoa asiasta?

 38. Iisakki Kiemunki sanoo:

  No terve Tapsa,

  Ja hyvää juhannusta. En ole päätöksentekoon näissä tapauksissa ottanut osaa, mutta kyllä asiat ovat menneet tasan tarkkaan oikein ja lain mukaan. Veikkaan, että Ilkkala tai Ranne olisivat myös valittaneet päätöksistä, jos asiasta jotain epäilystä olisi, kun usein valittavat, vaikkei aihetta olisikaan…

  Kuntalaissa on menettelyt koskien virkarikoksia, joihin on syyllistytty luottamustoimessa. Minua ei ole epäilty virkarikoksista, joten kuntalain mukaisia menettelyjä ei olisi voitu soveltaa. Eli, jos joku valtuutettu saa vaikkapa ylinopeudesta 20 päiväsakkoa, häntä ei voida lain mukaan pidättää luottamustoimen hoitamisesta. Ero on siis epäillyn rikoksen luonteessa ja vakavuudessa.

  Minun toimestani ei siis Ilkkalan ja Ranteen osalta ole kuitenkaan tehty yhtään mitään, muuten kuin teidän nettiteoreetikoiden mielikuvituksessa. Omassa tapauksessani kävin keskustelut valtuustoryhmien kanssa, kun syyttäjä päätti syytteen nostaa. Ainoastaan kd oli sitä mieltä, että minun olisi pitänyt vetäytyä valtuuston pj:n hommista. Persut olivat tosin ilmoittaneet menettäneensä luottamuksen jo paljon aikaisemmin, kun olin heitä kehdannut arvostella vuodoista jne. Eroa minun ja Ranteen välillä on varmaan siinäkin, että minä olen toiminut koko ajan avoimesti valtuuston suuntaan, enkä ole esim. valehdellut mistään heille.

  Jos Rannetta ei tuomita, niin hän on vapaa palaamaan luottamustoimiinsa. Minulla ei ole ennakkotietoa, miten tuomioistuin tai syyttäjä asioihin suhtautuvat. Omassa päässäni kuvio näyttäytyy aika yksinkertaisena: jos Kari Karppisen lausunnossaan kertomat asiat pitävät paikkansa, Ranteen pitäisi saada tuomio. Ja olen täysin vakuuttunut siitä, että Karppinen puhuu totta. Tuomioistuin kuitenkin punnitsee näytön riittävyyttä yms. asioita omalta kantiltaan. Jos jää edes pienikin epäily siitä, että Karppinen ei puhuisi totta, tuomiota ei voi antaa. Nämä eivät kuitenkaan ole minun murheitani.

  Ranteen on luultavasti joka tapauksessa hankala tehdä tulevaisuudessa yhteistyötä monien muiden puolueiden kanssa, kun on sen verran valehdellut, rikkonut sopimuksia ja juonitellut kaupunkia vastaan.

  Muistutan myös, että Ilkkala pidätettiin tehtävistään valtuuston yksimielisellä päätöksellä, mikä hieman pistää ihmetyttämään Ranteen osalta vastaavasta prosessista käytyä keskustelua. Tapaukset ovat aika pitkälle samankaltaiset, Ranteen tapauksessa ainoastaan tunnustus uupuu.

 39. Tapsa sanoo:

  Kyllä tuota samaa kuntalain pykälää olisi voitu soveltaa juurikin sinuun Iisakki Kiemunki, koska olet syyllistynyt luottamustoimessasi toisen luottamusmiehen yksityisasioiden levittelyyn ja saanut siitä jo tuomionkin. Tässä vielä pykälä

  86 §

  Rikollinen menettely luottamustoimen ulkopuolella

  Jos luottamushenkilö on asetettu syytteeseen rikoksesta, jonka laatu tai tekotapa osoittaa, ettei hän voi toimia luottamustehtävässään sen edellyttämällä tavalla, valtuusto voi oikeudenkäynnin ajaksi pidättää hänet toimestaan. Pidättämispäätös voidaan panna täytäntöön heti.

  Kysymys kuuluukin voiko valtuuston johtaja toimia luottamustehtävässään uskottavasti kun on syyllistynyt johtamansa valtuuston jäsenen yksityiselämää koskevaan rikokseen. Ylinopeussakko on sitten jo aivan eri asia.

 40. Iisakki Kiemunki sanoo:

  Terve taas,

  Kuten todettua, minä en ole ollut päätöksentekijänä myöskään omalla kohdallani, niin on hiukan vaikea ottaa kantaa. Kuvittelisin kuitenkin, että valtuusto minun kohdallani on katsonut, että laatu tai tekotapa ei ole ollut sellainen, ettenkö voisi toimia tehtävässäni.

  Sain sakkotuomion, kun lähetin julkisen asiakirjan nimenomaan valtuustolle. Tarkoituksena oli osoittaa, että en valehdellut lehtihaastattelussa, kuten Lulu Ranne valtuustolle osoitetussa meilissä väitti. Kirjoitin, että jokainen voi arvioida itse, kuinka ko. tuomiossa monessa kohtaa esiintuotu yhteys eduskuntavaaleihin liittyy yleiseen päätöksentekomme moraaliin.

  En todellakaan osannut arvata, että oikeusistuin voisi katsoa itse jakamansa julkisen asiakirjan yksityisyyttä loukkaavaksi. Eipä sitä varmasti osannut epäillä valtuutetutkaan tuolloin, kun sitä ei osannut tehdä edes syyttäjä käräjillä. Pidän myös todennäköisenä, että hovioikeus katsoo asiaa toisin kuin käräjäoikeus, sillä käräjäoikeuden linja koskien esimerkiksi sosiaaliturvatunnusten julkisuutta on vallitsevan oikeuskäytäntömme vastainen.

  Oma tulkintani käräjäoikeuden päätöksestä oli se, että se halusi antaa viestin, ettei halua käsitellä tämän tyyppisiä poliitikoiden välisiä kisailuja. Tuomiossa Ranteelle jäi maksettavaa varmaan kymppitonnin oikeuskulut ja minulle huomattavasti pienempi sakko ja korvaukset. ”Ulkopuoliset” päätoimittajat haluttiin jättää rankaisematta. Käräjäoikeudella ei toisaalta ollut tiedossa nämä asiat, jotka sittemmin ovat paljastuneet ja olivat syynä myös aikanani antamaani lehtihaastatteluun. Tosin eipä oikeusistuimen kuulukaan arvioida kuin jokaista tapausta lakipykälien nojalla, mutta sen verran olen eri istuntoja seurannut, että ihmiset siellä päätöksiä tekevät, aika usein tunteellakin…

  Mutta summa summarum: kysyin valtuustoryhmiltä aikanaan mielipidettä, onko minun syytä vetäytyä tehtävistäni oikeusprosessin vuoksi. Yksi kolmen hengen ryhmä oli sitä mieltä, että se olisi järkevää, mutta ei esittänyt vaatimuksia asiasta. Selkeältä enemmistöltä sain mielestäni luottamuksen jatkaa.

  Joka tapauksessa syytteet olivat sen laatuisia, että kovempikaan tuomio ei olisi riittänyt vallitsevan lainsäädännön nojalla erottamiseen valtuuston pj:n tehtävästä. Tosin, kuten olen jaksanut valtuustolle tolkuttaa, politiikka ei ole juridiikkaa tai sen ei ainakaan pitäisi olla, niin olisin eronnut välittömästi ja eroan vieläkin, jos luottamus merkittävästi toimintaani kohtaan valtuuston silmissä rapistuu.

  Ilkkalan ja Ranteen toiminta ei mielestäni ole millään lailla yhteismitallista omani kanssa. Lähdin reagoimaan heidän mielestäni erittäin moraalittomaan ja kaupungin etua vahingoittavaan juonitteluun ja valehteluun, joka saattaa hyvin osoittautua myös lain silmissä tuomittavaksi. Ei varmasti ollut oman etuni mukaista provosoitua, mutta nyt sentään tosiasiat tulevat esille.

 41. Silvon Tapsa sanoo:

  Kuinka viaton hän onkaan, ja syytön Hämeenlinnan hallinnon mädäntyneeseen keskustelu-ilmapiiriin.
  Kiemunki on suunnattomassa vihassaan paljastanut oikean minänsä. Kostonhimo leimaa hänen suhdettaan perus-suomalaisia kohtaan. Ja sitten hänellä on vielä kanttia selittää asiantilaa, ja kuinka ”vitivalkoista” hänen oma toimintansa on mukamas joka tilanteessa ollut.
  Oikeastaan ei kannattaisi uhrata aikaansa Kiemunkin selitysten lukemiseen, mutta tämä viimeisin sepustus meni jo liian pitkälle.
  Jos tällä puheenjohtajalla olisi hieman avarampi katsantokanta, voisi edellyttää hänen osoittavan kiitollisuutta siitä, että Ilkkala paljasti hyvissä ajoin Ritaluoman touhut. Taisi vaan Ritaluomakin kuulua hyväveli-porukan lellipoikiin, ja henkilökohtaisiin ystäviin?
  Edellyttäisin Kiemunkin toki ymmärtävän eron, petetyksi tulemisen riskin, ja tämän riskin paljastamisen välillä!

  Silvo

  • Antti Sulonen sanoo:

   Ritaluoma on kuulunut ja kuulunee edelleen hyvä-veli porukkaan. Onhan tuosta hyvävelijärjestelmästä selkeä osoitus Hämeenlinnan kaupungin osakekaupat arvottomilla SCC- osakkeilla.
   Iisakki Kiemunki on hehkutellut, kuinka Hämeenlinnan kaupunki myi arvottomat SCC-osakkeensa huippuhintaan vakavaraiselle yhtiölle. Muusta tuossa kaupassa ei voi olla kyse, kuin hyvävelijärjestelmän käytöstä.
   Nyt sitten Iisakki Kiemunki kertoilee asian olevan normaalin suomalaisen ulosottoperinnän hoteissa.
   Kukaan, tai mikään vakavarainen taho ei maksa arvottomista osakkeista mitään, kaupan tekijöiden pitää se tietää.

 42. Tapsa sanoo:

  Komppaan hienokseltaan Silvon Tapsaa siinä mitä tulee Kiemungin käytöstapoihin ja muihin edesottamuksiin. Valtuuston johdossa olevan henkilön tulisi omata erilaisten mielipiteiden sietokykyä ja malttia rutkasti enemmän kuin nyt asiain tila on. Jos pron edustajat olisi otettu aikanaan oikeasti päättäviin pöytiin mukaan, oltaisiin varmasti nyt rakentavammassa tilanteessa ja olisiko Hattula ja Janakkala nyt osa Hämeenlinnaa, ilman kiemungin riehumisia. Kiemunkihan lupasi väistyä, jos Ranne katoaa hallinnosta – no saas nähdä, pitääkö sana.

 43. Jari Ranne sanoo:

  Jäikö kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sari Rautio nyt kiinni valetiedon levittämisestä?

 44. tapio13 sanoo:

  Jokohan ne analyysit on jostakin löytyneet? Ollaan kuitenkin jo lokakuun alkupuolella eli kolme kuukautta mennyt viimeisitä tiedusteluista/lupauksista…

Jätä kommentti

css.php